Forum Fusion TSZ mit TSC 2019 FusioniertForum Fusion TSZ mit TSC 2019